кондиціонування в збагаченні


кондиціонування в збагаченні
кондиционирование в обогащении - conditioning - Konditionierung in der Aufbereitung - допоміжний технологічний процес для отримання рудних пульп, суспензій, емульсій та рідин з певними фіз. і (або) фіз.-хім. властивостями шляхом обробки їх газами, рідкими і твердими реаґентами, а також завдяки електрохімічним, магнітним, радіаційним, акустичним та ін. впливам. При К. можуть змінюватися змочуваність окр. мінералів, електричний потенціал поверхні мінеральних частинок, міра їх аґреґатування в пульпі, окиснювально-відновний потенціал водної фази пульпи і її йонний склад, реологічні властивості емульсій і суспензій тощо. Конкретні цілі і методи К. визначаються вимогами подальших технол. процесів - флотації, згущення, піногасіння, знешламлення, хім. очищення пром. стоків, вилуговування руд і продуктів збагачення та ін. К. здійснюють у спеціальних апаратах або пристроях - контактних чанах, аґітаційних чанах, апаратах кондиціонування типу "Каскад", а також, баках, флотомашинах, гідротрансп. системах, насосах, байпасах та ін. Ефективність К. контролюють за йонним складом рідкої фази, т-рою, в'язкістю, оптич. та ін. властивостями продуктів, що обробляються.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "кондиціонування в збагаченні" в других словарях:

  • контактний чан — контактный чан conditioning tank, contactor tank *Einwirkgefäβ, Kontaktbehälter пристрій для взаємодії (контактування) різних гетерогенних середовищ, інтенсифікації теплообміну в процесах збагачення корисних копалин, водопідготовки, хім. доводки… …   Гірничий енциклопедичний словник